Dream.mk

Продавница

Рефундирање

Корисникот има право да побара рефундирање (враќање на уплатените средства) и да ги врати купените производи во следните случаи:

  1. Уплатениот производ не е на залиха и истиот неможе да биде испорачан во предвидениот период на испорака
  2. Уплатениот производ не соодветстува со описот на купениот производ од страната. 
  3. Производот е нефункционален (е расипан)
  4. Производот не е физички оштетен, неговото пакување исто така е неоштетено и е фабрички затворен (односно производот го немате отворено од пакувањето)

Доколку корисникот го има добиено производот и за истиот сака да добие рефундирање потребно е најдоцна до 14 дена од денот на купување на производот истиот да го врати назад до продавачот на адреса: ТЕДИ ПОЛМАК ДООЕЛ, ул. Илинденска бр. 21, 2460, Валандово, република Северна Македонија. Трошоците за враќање на производот ги покрива купувачот со исклучок кога производот не е функционален при што најпрво купувачот плаќа за враќањето на производот а по одобрување на рефундирањето се враќаат и уплатените средства за враќање на производот.  При враќање на нарачката задолжително пополнете го формуларот од следниот линк. По прием на вратениот производ доколку истиот ги исполнува горе наведените услови за враќање и рефундирање на корисникот ќе му биде одобрено рефундирање.

Доколку со нарачката добиете гратис подарок при враќање на нарачката задолжително го враќате и гратисот. За прифаќање на рефундирање гратис прозиводот исто така подлежи на погоре наведените услови за враќање.