Dream.mk

Продавница

Политика на приватност

Полиса за приватност

 
1. Веб сервисот Dream.mk е сопственост на ТЕДИ ПОЛМАК ДООЕЛ. (во текстот подолу „Ние“)
2. Во оваа полиса се наведени начините на управување и користење на Вашите лични податоци од наша страна и страна на нашите бизнис партнери со цел реализирање и подобрување на нашите услуги.
3. Оваа полиса во иднина може да биде променета и е валидна од моментот кога е објавена на нашиот веб сервис. Одговорност на секој посетител е да ја проверува периодично за промени.
4. Ние Вашите лични податоци нема да ги споделуваме со трети лица (освен нашите бизнис партнери, објаснување подолу). Пристап до овие податоци имаат и државните институции кои се одговорни за надзор на нашето работење.
5. Кои информации се зачувуваат во нашата база наподатоци.

При регистрација на нашиот сервис ќе бидете прашани да ги оставите слените податоци:
5.1. За купувач/физичко лице:
Кориснично име, име, презиме, е-маил адреса, адреса (улица, поштенски број, населено место, општина), телефонски број , IP адреса, верзија на Вашиот прелистувач, резолуција на уредот преку кој пристапувате и временска зона.
Овие податоци нема да бидат јавно прикажани. Во случај на користење на сервисот дел од нив единствено ќе бидат споделени со фирмата карго превозник. И тоа име, презиме, адреса и телефонски број со цел реализација на услугата. Дел од податоците (IP адреса, верзија на Вашиот прелистувач, резолуција на уредот преку кој пристапувате и временска зона) освен од наша страна ќе бидат споделени и со нашите соработници чии технологии се имплементирани на нашиот сервис со цел прибирање информации за посетеност и други статистики.
5.2. За правно лице
Кориснично име, Даночен број, жиро сметка на правното лице, (податоци за лицето за контакт)* име*, презиме*, е-маил, адреса (улица, поштенски број, населено место, општина), адреса, телефонски број.
Овие податоци нема да бидат јавно прикажани. Во случај на користење на сервисот дел од нив единствено ќе бидат споделени со фирмата карго превозник. И тоа име на компанија, име, презиме, адреса и телефонски број со цел реализација на услугата. Дел од податоците (IP адреса, верзија на Вашиот прелистувач, резолуција на уредот преку кој пристапувате и временска зона) освен од наша страна ќе бидат споделени и со нашите соработници чии технологии се имплементирани на нашиот сервис со цел прибирање информации за посетеност и други статистики.
5.3. За нерегистрирани посетители:
IP адреса, верзија на Вашиот прелистувач, резолуција на уредот преку кој пристапувате и временска зона.
Овие информации нема да бидат јавно прикажувани. Ќе бидат користени од наша страна и од страна на нашите соработници чии технологии се имплементирани во нашиот серис, со цел прибирање информации за посетеност и други статистики.
6. Дел од информациите ќе бидат искористени и во маркетинг цели од наша страна или страна на нашите соработници чии технологии се имплементирани на нашиот сервис.
7. При самата посета на сервисот во вашиот компјутер ќе биде креирана мала текстуална датотека наречена „Колаче“ (Cookie) која ќе ни овозможи подобра статистика и подобрена услуга за нашите посетители. Во дадени моменти вакви датотеки можат да остават и технологиите од нашите соработници кои се интегрирани на нашиот сервис. Доколку преку Вашиот прелистувач ги оневозможите овие датотеки дел од услугите на сајтот нема да Ви бидат достапни.
8. Ние ќе се трудиме најдобро што можеме да ги заштитиме Вашите лични податоци. Во случај на кражба, измена или јавно објавување на истите од трети лица, одговорноста нема да ја префрлите на dream.mk и ТЕДИ ПОЛМАК ДООЕЛ, нема да превземете никакви правни мерки или да барате оштета.
9. Ние нема да бараме или зачувуваме податоци од Вашите платежни картички. Одговорноста тие податоци ја превзема банката чии услуги ги користиме.
10. Малолетни лица помлади од 14 години не смеат да го користат нашиот сервис.
11. Доколку повеќе не сакате да бидете дел од нашиот сервис и сакате вашите лични податоци да бидат избришани испратете порака на info@dream.mk или контактирајте го нашиот Офицер за заштита на личните податоци и Вашите податоци ќе бидат избришани од нашата база на податоци во целост.
12. Доколку не се согласувате со оваа полиса за приватност напуштете го сервисот и во иднина не пристапувајте на истиот.

13.За било какви прашања или барања поврзани со обработката и собирањето на личните податоци може да го контактирате и нашиот Офицер за заштита на лични податоци.

ОФИЦЕР ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ВО ТЕДИ ПОЛМАК:
Костадин Стојчев
Телефонски број: +389 70 926 333
e-mail: kosta@dream.mk

КОНТРОЛОР НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ
ДТУ ТЕДИ ПОЛМАК ДООЕЛ Валандово
ул.Илинденска бр.15/4, 2460 Валандово, С.Македонија.

Сите активности поврзани со обработка на онлјан услугите достапни преку нашата интернет страна, се извршуваат од страна на нашиот технички персонал одговорен за овие услуги и останати лица задолжени за извршување на активностите.
Обработката на личните податоци поврзани со нашите услуги се извршуваат од страна на нашите вработени, согласно нивните работни задолженија, по принципот “треба да се знае“.
Собраните лични податоци се обработени во согласност со одредбите од позитивните прописи од областа на заштита на личните податоци.